Spoločnosť SANITAS – zdravotnícke pomôcky, s.r.o. ponúka široký sortiment zdravotníckych pomôcok pacientom na lekársky predpis, ako aj kozmetiky, dietických výrobkov, vitamínov, chirurgických nástrojov, zdravotnej obuvi, ortopedicko - protetických a rehabilitačných pomôcok a mnohých ďalších produktov.Distribuujeme zdravotnícky materiál a pomôcky do rôznych zdravotníckych zariadení, ale aj jednotlivcom, ktorí sú odkázaní na zdravotnú pomoc.
Nakoľko medicína a zdravotnícke technológie neustále napredujú snažíme sa do našej ponuky zaraďovať moderné pomôcky, ktoré uľahčujú nielen prácu lekárov, sestričiek a laborantov, ale ktoré hlavne uľahčujú a zachraňujú životy pacientom.

Na trhu poskytovania zdravotníckych pomôcok sme od roku 1995.

Od roku 2006 pôsobíme ako člen reťazca Zelená hviezda.

Kde nás nájdete?

SANITAS - výdajňa zdravotníckych potrieb

Jesenná 9, 040 01 Košice

Pondelok - Piatok 8.30 - 17.00 hod.

Telefón:

055/62 229 25

Mobilný telefón:

0903 73 60 10
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o.

Polárna 6, 040 02 Košice

IČ DPH:

SK2023527506
map